Vand i haven

Opbygning af havebassin - Få vores vejledning

Specifikationer​

OPBYGNING AF HAVEBASSIN FRA START TIL SLUT

​Følg et havebassins tilblivelse fra start til slut - se billedserien nedenfor -

Det første billede viser det færdige haveabassin, kun 4 mdr. efter anlæggelsen!

BASSINET MARKERES

Markér bassinets form med en masse pæle, som placeres ca. 10 cm fra søens udvendige kant. På pælene kan der nu trækkes snore, som er sat i vatter, 3 cm over vandniveau. Det passer som regel med at terrassebelægningen eller græsplænen udgør højden på snorene. Leg med formen, indtil du er tilfreds. Jo, der er mange muligheder - lad dine kreative tanker få frit løb. Intet er bedre end at fi nde inspirationen på en vandretur i den rigtige natur.

Husk størrelsesforholdet mellem vandet, det omkringliggende terræn og beplantning. Start evt. med at lægge en vandslange ud, som groft indikerer formen.

FØRSTE SPADESTIK

Nu er det endelig tid til komme i gang med udgravningen. En sø består typisk af tre forskellige niveau-delinger: Plateauer, som anvendes til sumpplanter, vandplanter og dybvandsplanter, f.eks. åkander.

Først udgraves det første plateau, 28-30 cm under snoren. I dette lag ligger som regel den gode muldjord. Har du græs i overfl aden, skrælles vækstlaget af (med minigraver, skovl eller spade – hvad du har og magter), dette lægges nederst i “bjergene”.

Mulden lægges til side i et jord-depot, da den skal ligge øverst til slut. Bassinkanten rettes til med en spade, således at der opstår en svag hældning. Her i det første plateau skal større og mindre sten placeres, og der skal laves søkanter.

Der er rart, hvis plateauet har en bredde på min. 50 cm, så der er lidt plads til sten og klyner.

Dette lavvandsområde kan også anvendes til at sætte en række trædesten på tværs af søen.

Herefter vælges næste plateaus udformning. Andet plateau ligger ca. 50 cm under snoren og anvendes til vandplanter i net-potter.

Placér plateauet således, at det giver mest mulig plads til dybvandsområdet: Det sidste “plateau”.

Her graves i dybden. Lav søen så dyb, det er muligt i forhold til jordens beskaffenhed – og så dyb, du orker! En fed lerjord kan lettere formes stejlt. Søen bør være min. 1 meter dyb, men meget gerne mere.

Som tidligere nævnt, anvendes den opgravede råjord til at udforme landskabet omkring søen. Mulden fra depotet lægges ud herover, helst i et lag på 15-20 cm. Vent evt. med det til slut, så kan du arbejde omkring søen uden at tænke på at jordstrukturen bliver ødelagt. Mulden holder sig samtidig bedre tør, når den er bunket op.

OPBYGNING AF SØEN – TRIN FOR TRIN: GRUS

På den udgravede jordbund gennemgås overfl aden for skarpe genstande og evt. rødder. Form profi len med spaden i bløde linier. Nu er det tid at lægge et lag grus, 0 - 4 mm, benævnt i fagkredse for 04 grus. En tykkelse på 3-5 cm.

Gruset er let at udlægge og afrette. Vær særlig omhyggelig med plateauet, som skal være helt lige, 25 cm under færdig højde. (Hvis du anvender spagnumblokke i kanten, så vær opmærksom på at de kan have forskellige højder, normalt er de ca. 25 cm). Du må meget gerne komprimere gruset, hvis du synes det virker for løst. Er det for tørt, kan det være svært at komprimere, så giv det lidt vand med en vandforstøver.

DOWNLOAD GRATIS - BOGEN VAND I HAVEN

Vil du have meget mere viden om at etablere Vand i haven så kan du ganske gratis downloade Lars Junckers bog om Vand I Haven Politikens Forlag - klik her

NEJ TAK TIL GØR DET SELV​

Få eksperthjælp til udførelsen af Junckerhaven ​

Kontakt anlægsgartnermester Lars Juncker på tlf. 46496103 - junckerhaven@gmail.com

Skriv til os

Skal vi udarbejde
et tilbud til dig?

​Vi bor mellem København, Roskilde og Ringsted på Midtsjælland - Vi arbejder med svømmesøer og naturpools i hele Danmark.

 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Har du yderligere spørgsmål?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Firmaoplysninger

​​​Smedebakken 3,

4330 Hvalsø

Klik her for rutevejledning​

CVR: 25650514​

Kontakt os

​Telefon: 46 49 61 03

Mobil: 20 99 61 03​

Fax: 46 49 61 20

junckerhaven@gmail.com

Telefontider

Mandag - fredag: 07.00 - 17.00

Lørdag og søndag: lukket

Mails besvares alle dage.​