Afledning af regnvand

Prydbassin med biologisk vandrensning

OM FORSINKELSESBASSINER MED BIOLOGISK VANDRENSNING

​Som det eneste firma i Danmark kan vi tilbyde lokal håndtering af regnvand som et prydbassin tilknyttet et biologisk vandrensningssystem.

Det giver klart vand uden installation af normale tekniske vandrensningssystemer.

Det er der umiddelbart flere fordele ved, først og fremmest slipper man for at installere et eksternt system og pladskrævende system. Det biologiske filter indbygges i selve bassinet som en slags stort akvariefilter med sten og planter mv. Strømforbruget er tilmed et minimum da det er mikroorganismer og i noget omfang planterne der klarer vandrensningen

ANVENDELSE:

Prydbassiner med biologisk vandrensning kan variere i størrelse fra 10m2 og op til eks. 5.000m2 eller mere

Traditionelt har det været svært at bruge tagvand til prydbassinner idet at tagvand vil tilføre og forurene bassinnet med bla. fækalier fra fugle og diverse ophobede næringsstoffer. Her er det vigtigt med korrekt filtrering, for at undgå utilsigtet trådalgedannelse. Men lad det være sagt med det samme, trådalgedannelse kan forekomme, da 1 gram posfat er nok til dannelsen af hele 114 kg trådalger. ​

Tilledning af regnvand fra tage vil også medføre tilledning af posfater, hvorfor det vil være nødvendigt at lade vandet passeres gennem seperat posfatabosortionsmateriale. I modsat fald vil bassinet med største sandsynlighed blive fyldt med trådalger.

​Der er en naturlig "fordampning" fra prydbassinner. Ved sol og blæst kan der fordampes op til ca. 1.5 cm i højden pr. døgn. 100m2 vandspejl kan altså på en varm sommerdag fordampe ca. 1.500 liter i døgnet. Fordampningen forøges yderligere ved at tilføje elementer som eks.: Springvand, Fontæner, Vandvægge, Forstøvere og vandfald

KONTAKT JUNCKERHAVEN​

Kontakt os for at høre mere - vi bidrager gerne med rådgivning til både private og professionelle tlf. 46496103eller på mail: junckerhaven@gmail.com

Straussvej, København

Danmarks første regnvandsprojekt godkendt til vandleg

Svømmesøer eller naturpools er svømmebassiner hvor vandet recirkuleres og renses i biologiske filtre. Med den stigende interesse for lokal afledning af regnvand er teknologien ved at få en helt ny anvendelse. Med den samme metode kan man nemlig rense forurenet overfladevand så det kan bruges som rent vand i prydbassiner og til vandleg Og måske også på sigt badebassiner. Altså en langt bedre rensning end man kan nå med almindelig filterjord

Svømmesøer renses med er en teknologi der især er kendt i Mellemeuropa, men som også findes i Danmark. Her har ANLÆGSGARTNERFIRMAET Juncker Haven siden 2007 haft det som speciale og anlagt 60 anlæg, herunder to større friluftsbade godkendt til 400 daglige badegæster for Sorø Kommune og Vejle Idrætscenter.

Det er også dette firma der i 2021 skal i gang med det første projekt hvor overfladevand skal renses til finere brug. I første omgang til prydbassiner og vand legepladser med kanaler og et system af vandelementer. Her skal man ikke opfylde badebekendtgørelsens skrappe krav, men de knap så skrappe krav fra kommunens egen miljømyndighed. Københavns Kommune er bygherre mens Teknologisk Institut skal overvåge og teste rensningen.

​I det aktuelle projekt ledes overfladevandet først i et dekorativt for filter beplantet som et regnbed. det er dimensioneret som 1 m2 regnbed pr. 100 m2 modtageroverflade. 

Vandet ledes herfra ved gravitation i åbne og lukkede kanaler til gårdrummets centrale del, gårdrummets prydbassin.

Herfra recirkuleres vandet gennem det biologiske filter der her er installeret og her gemt under græsplænen. Biofilteret er opbygget således at det samtidig fungerer som buffer der opbevarer vandet til tørre perioder således at prydbassinet til stadighed er fyldt. Det rensede vand ledes i en åben kanal der anvendes til vandleg. Altså et banebrydende projekt der viser vejen for fremtidige projekter med samme målsætning

Renseteknikken er i princippet at lede det belastede overfladevand kontinuerligt gennem et porøst lag med en ekstrem stor partikeloverflade, således dannes biofilm der eliminerer skadelige bakterier, vira mv.


Det unikke er Svømmesøens know-how kan overføres til klar løsninger idet her kan man dimensionere rensekapaciteten, noget der ellers volder danske rådgivere problemer. Udgangspunktet er den tyske FLL-forordning der beskriver en række biofiltertyper og dokumenterer renseeffektiviteten. 

Som indikator for sygdomskim testes her for e-coli og en to rokokker. Det sker også i det aktuelle projekt hvor Københavns kommunes miljø myndigheder har fastlagt kravende til det rensede vand.

​Skovvang Plejecenter Allerød

​HP - Huset Roskilde

Skriv til os

Skal vi udarbejde
et tilbud til dig?

​Vi bor mellem København, Roskilde og Ringsted på Midtsjælland - Vi arbejder med svømmesøer og naturpools i hele Danmark.

 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Har du yderligere spørgsmål?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Firmaoplysninger

​​​Smedebakken 3,

4330 Hvalsø

Klik her for rutevejledning​

CVR: 25650514​

Kontakt os

​Telefon: 46 49 61 03

Mobil: 20 99 61 03​

Fax: 46 49 61 20

junckerhaven@gmail.com

Telefontider

Mandag - fredag: 07.00 - 17.00

Lørdag og søndag: lukket

Mails besvares alle dage.​