Forsinkelsesbassiner i haver og parker

Om forsinkelsesbassiner

Nogle gange falder der store mængder regn på kort tid. I fælles kloakerede områder bliver den regn, der lander på asfalt og hustage, ledt i kloakkerne sammen med det almindelige spildevand. Derfor kan der i særligt regnfulde perioder opstå situationer, hvor kloakkerne ikke kan indeholde vandmængderne, og der kommer overløb.

I forbindelse med lokal afledning af regnvand kan et forsinkelsesbassin være løsningen. Et forsinkelsesbassin er sådan indrettet at der er stor afstand mellem vandspejlets øvre og nedre niveau, således at det kan modtage større mængder vand inden det ledes videre til overløbet. 

Overløbet kan endvidere være forsynet med en drosselbrønd som styrer vandniveauet yderligere eller overløbet kan være dimensioneret mindre end tilløbet af vandet, så det forsinkes, således skånes kloaknettet og deraf navnet Forsinkelsesbassin.

Anvendelse af forsinkelsesbassiner

Når vi i Junckerhaven etablerer sådanne forsinkelsesbassinner er det oftest fordi vores kunder ønsker en funktionel løsning der fungerer efter hensigten og som er holdbar set i forhold til belastningen. Vi har etableret rigtig mange forsinkelsesbassiner med forskellige membrantyper, oftest med EPDM gummidug og i nogle tilfælde Bentonit. Tilløbet til bassinet etableres med synlige vandløb og vandfald, i vandrender mv. så det bliver en oplevelse at betragte vandets vej når det regner. 

Vi skaber dekorative bredder med planter og sten og gør i det hele taget os umage for at bassinet også er smukt at betragte året rundt. Se mere om vand i haven.

Kontakt Junckerhaven

Hør meget mere, med forslag til materialevalg og design., Kontakt anlægsgartnermester Lars Juncker på 46496103 eller junckerhaven@gmail.com

Rosenlund plejecenter ​- Herlev

Bygherre: FSB ​Boligselskab og Gladsaxe Kommune

Landskabsarkitekt Birgitte Vest Rasmussen FSB tlf. 33768381

Gårdhaverne er omlagt sommeren 2015 med større og mindre forsinkelsesbassiner, vandløb med mindre vandfald, med tilløb fra tagfladen via synlige betonvandrender. Vandet inddæmmes med en EPDM gummidug, der er beskyttet med Geotekstil på begge sider. Bredzoner med klyner, danske dekorationssten og Vesterhavsral i forskellige fraktioner  

Hyrdehøj Roskilde

​Bygherre: Roskilde Kommune Udført 2002

Større forsinkelsesbassin anlagt foran Kviklys parkeringsplads i Svogerslev 

privathave Nøddebo​

​Boligbebygelse Vordingborg

​Kingoskolen Slangerup

​Ønsker du et tilbud?

Vi bor på Midtsjælland mellem København, Roskilde og Ringsted  - Vi arbejder i hele Danmark.

  • ​Vi skaber individuelle haveløsninger med sten, vand og planter, vi har speciale i svømmesøer og naturpools
  • Vi har naturen omkring os og den japanske have som forbillede​
  • Vi etablerer udsøgte belægninger, støttemure og trapper i granit og beton
  • Vi elsker vand i haven, bygger smukke naturlige bassiner og spejlbassiner, koidamme, vandløb og vandfald
  • Vi håndterer regnvand på dekorativ og funktionel vis
  • Planter er livsgivende - vi leverer og planter træer og buske, stauder og græsser
  • Vi etablerer svømmesøer og naturlige swimmingpools og er førende i Danmark inden for dette felt. Vi har etableret over 60 svømmesøer og naturpools i private haver samt et offentligt friluftbad.

Bogen om

Vand i haven


​Læs Lars Juncker´s bog om Vand i haven​.

En anlægsgartner du kan regne med

Om os

Vi arbejder med individuelle haveløsninger, med sten, vand og planter, med naturen som forbillede - siden 1990.

CVR: 25650514 

Kontakt os

Junckerhaven ApS

Smedebakken 3, 4330 Hvalsø

​Tlf.: 46 49 61 03 

Mobil: 20 99 61 03 

E-mail: junckerhaven@gmail.com