​Junckerhavens Havedesign

​Haven er hjemmets uderum og der talrige muligheder for, hvilke aktiviteter, der kan udfolde sig netop her. For nogen skal haven bruges som et opholdssted, et arbejdsrum, et sted til ro og fordybelse, et sanserum, et frirum, en kulisse, til badning & wellness eller noget helt andet. 

Vi er alle forskellige og har lige så forskellige ønsker til, hvad haven skal kunne og tilbyde.

En haveplan er et godt udgangspunkt og værktøj til at begive sig udendørs og skabe netop din egen drømmehave.

Hos Junckerhaven vil vi gerne hjælpe dig med at strukturere din nye eller gamle have. Vi udfører haveplaner ud fra dine ønsker og behov – sammenflettet med vores egen fornemmelse for stedets potentiale og karakter.​

Sådan arbejder vi​

Besøg i haven

Vi mødes i haven og gennemgår ønsker og tanker om fremtidig brug af haven. Hav gerne drøftet jeres ønsker til haven på forhånd. Den slags tager ofte tid at indkredse.

Vi fotograferer haven for at huske og får indtryk af husets arkitektur, grunden og de nære omgivelser – naturen omkring.

For at kunne tegne haven, er udgangspunktet altid en grundplan af stedet. Det betyder matriklens udstrækning med placering af huset og øvrige relevante elementer som f.eks. drivhus, bevaringsværdige beplantninger og belægninger.

Hvis ikke en sådan plan forefindes, bliver haveplanen udført bedst muligt ud fra luftfoto og/eller andre tilgængelige informationer på nettet. Jo mere materiale I selv kan fremskaffe, des bedre.

Økonomi havedesign

Inden vi går i gang, har vi aftalt et estimeret tidsforbrug på vores designoplæg - dette afhænger af grundens størrelse og/eller detaljeringsgraden.

Nedenfor kan I se eksempler på vores nogle af vores tidligere design og estimeret tidsforbrug på opgaven.

Vores timepris for landskabsarkitektarbejde er 750,- kr. excl. moms​​

               Landskabsarkitekt Cecilie Carstensen Ørsted​

Økonomi havedesign

Inden vi går i gang, har vi aftalt et estimeret tidsforbrug på vores designoplæg - dette afhænger af grundens størrelse og/eller detaljegraden.

Nedenfor kan I se eksempler på vores nogle af vores tidligere design og estimeret tidsforbrug på opgaven.

Vores timepris for landskabsarkitektarbejde er 750,- kr. excl. moms​

Haveplan

Efter vores besøg tager vi oplysningerne med hjem på kontoret og laver en målfast, håndtegnet og farvelagt plan i et format, der typisk kan være på et A3-papir.

Haveplanen giver et klart overblik over havens rum og sammenhæng. Den placerer funktioner, beplantningsgrupper, stiforløb, bede og haveelementer. Forslag til belægningstyper og plantninger indgår også.

Du modtager haveplanen digitalt eller ved fremmøde – efter nærmere aftale.

Planteplan

Har du behov for at få en komplet planteliste og indretning af havens bede, så kan vi udføre planteplaner, som en tillægsydelse til haveplanen. Plantelisten vil være nødvendig for bestilling af planter i forbindelse med havens udførelse.

3D støbeplan

Hvis planen omfatter en naturpool eller svømmesø kan vi have behov for at sende tegningen til vores eksterne tegner, der udvikler søen og skaber en rumlig tegning, der skal benyttes i udførelsen. En sådan opgave er en tillægsydelse.

Økonomi haveanlæg

Ud fra en haveplan kan vi hjælpe dig videre mod at realisere din have og danne grundlag for tilbudsgivning af Junckerhavens anlæg​​

​​​

Eksempler på Junckerhavens Havedesign​

CASE 1:
​COTTAGE-INSPIRERET HAVE, HVALSØ

Ønsker:

Ved en nyopført villa på landet med et nedadskrånende, bart terræn, var ønsket at få skabt nogle haverum med oplevelser i husets nærhed. 

At kunne gå en tur på et stiforløb gennem haverum med inspiration fra engelske haver. At få etableret læ-kroge og skabe en naturlig overgang til de omgivende marker med græssende kvæg.

Klik for større billede​

Ide & vision:

Forslaget placerer prydhaven syd for huset, hvor adgangen fra beboelsen er nem, og i relation til den store træterrasse.

Det skrånende terræn terrasseres i tre niveauer med støttemure. Dette gør haven mere brugbar. Niveauerne har hver deres funktion og sammenkædes med stier og akser. På niveauet nærmest huset hjælper fritvoksende buske og klippede hække med at definere terrassens rum. Blomsterbede med små kugleformede træer bringer farver tæt på huset og åbner op mod næste niveau med et lille orangeri.

Glashuset danner både et opholdsrum og en kulisse set fra hovedhuset. Orangeriet flankeres af fritstående espalier-skærme, der samtidigt leder blikket videre ud af en tværgående akse og sti, der forbinder til nye haverum.

Nederste niveau indeholder bl.a. urtehave med drivhus og urtebed.

Mod øst ligger det naturlige og bakkede landskab. For at danne en overgang til dette landskab, bliver haven mere fritvoksende med klippede stier i højt enggræs. Vægge af brænde samt stedsegrønne busk-beplantninger nedtoner det kantede og stramme haveanlæg, når det opleves udefra. Denne havedel har fokus på biodiversitet og bliver en mere naturlig mellemzone ud til det græssende kvæg.​

​Samlet tidsforbrug havedesign 25 timer a 750,- kr. excl. moms

Case 2:
​Landejendom med svømmesø, Store Heddinge

Ønsker:

Kunden henvendte sig til Junckerhaven med drømmen om en svømmesø ved sin landejendom. 

Ud over svømmesø var der desuden behov for at strukturere den store have i en helhedsplan, der kunne definere havens rammer, opholdsarealer, placere ridebane og dyrefold. Derudover at skabe en sammenhæng og infrastruktur for bevægelse mellem funktionerne.

Klik for større billede​

Ide & vision:

Helhedsplanen er bygget op omkring to stærke akser. Den primære fra husets centrum og ud i haven, hvor den eksisterende, begrænsende hæk brydes og lader haverummet fortsætte. Den sekundære akse vinkelret på den første – ligger på tværs af plænen. Disse linjer bærer planforslaget og bidrager med en herskabelighed og storhed når man får øje på de lange, frie kig, der fortsætter ud i landskabet.

I den primære akse ligger svømmesøen, og standses af en havepavillon. Den lille bygning funderes yderligere med fritvoksende beplantning for at danne en ryg og privatsfære mod dyrefolde og en bagvedliggende vej. Fra pavillonen træder man direkte ud til søen. Søen er konkylieformet og har et trædæk til ophold og udspring. Store trædesten gennem vandspejlet, giver endnu en mulighed for at opleve vand-elementet helt tæt på.

Den sekundære akse har havens prydplæne i centrum. Til hver side skabes forbindelse til mere forvildede haverum med vildtvoksende enggræs, blomstrende buske og søjleformede træer. Klippede stier skaber oplevelser gennem den mere utæmmede eng. I disse rum højnes biodiversiteten uden om det højere plejetryk omkring svømmesø.

Haven får et parkpræg med klippet plæne og store, fritstående træer og enkelte centrale haveelementer.​

Samlet tidsforbrug havedesign 25 timer a 750,- kr. excl. moms

Case 3:

Gårdhave ved plejecenter, Ringsted

Ønsker:

Her ønskede man at renovere et gårdrum på et plejecenter. Den fremtidige gårdhave skulle kunne give beboere og personale mulighed for at gå en lille tur og sætte sig på en terrasse. Forslaget skulle kræve et minimum af vedligeholdelse.

Der skulle indgå en central plads til en nyerhvervet skulptur.​

Klik for større billede​

Ide & vision:

Forslaget er bygget op omkring klare akser, der tager udgangspunkt i bygningernes udgange til gårdhaven. Ved samtlige døre kan man koble sig på gårdrummets stiforløb, der skaber en rundtur, hvor sanserne kan komme i brug. Stiernes bredde sørger for at man kan gå to ved siden af hinanden og tale om det man ser på sin vej.

Gårdhavens eksisterende fliser er genbrugt og suppleret med nye chaussesten. Derudover bruges slotsgrus til opholdsplads og stier. De forskellige materialer bidrager til sanseligheden.

Klippede hække skaber rum, der pirrer nysgerrigheden til at opleve hvad der findes på den anden side. Forskellige bede med bunddække, blomstrende buske og små træer giver variation gennem året med deres blomstring og bærsætning.

Lysskulpturens placering er central og kan betragtes fra huset efter mørkets frembrud.​

Samlet tidsforbrug landskabsarkitekt 12 timer a 750,- kr. i timen excl. moms

​Ønsker du et tilbud?

Vi bor på Midtsjælland mellem København, Roskilde og Ringsted  - Vi arbejder i hele Danmark.

  • ​Vi skaber individuelle haveløsninger med sten, vand og planter, vi har speciale i svømmesøer og naturpools
  • Vi har naturen omkring os og den japanske have som forbillede​
  • Vi etablerer udsøgte belægninger, støttemure og trapper i granit og beton
  • Vi elsker vand i haven, bygger smukke naturlige bassiner og spejlbassiner, koidamme, vandløb og vandfald
  • Vi håndterer regnvand på dekorativ og funktionel vis
  • Planter er livsgivende - vi leverer og planter træer og buske, stauder og græsser
  • Vi etablerer svømmesøer og naturlige swimmingpools og er førende i Danmark inden for dette felt. Vi har etableret over 60 svømmesøer og naturpools i private haver samt et offentligt friluftbad.

Bogen om

Vand i haven


​Læs Lars Juncker´s bog om Vand i haven​.

En anlægsgartner du kan regne med

Om os

Vi arbejder med individuelle haveløsninger, med sten, vand og planter, med naturen som forbillede - siden 1990.

CVR: 25650514 

Kontakt os

Junckerhaven ApS

Smedebakken 3, 4330 Hvalsø

​Tlf.: 46 49 61 03 

Mobil: 20 99 61 03 

E-mail: junckerhaven@gmail.com